Italian Grazia Retouching.

Photography by Rhys Frampton for Italian Grazia Share → Tweet